Najlepsze publikacje z zakresu nauk o ekonomii

Najlepsze publikacje z zakresu nauk o ekonomii

Paź 23
Najlepsze publikacje z zakresu nauk o ekonomii

Pod względem kultury, zataczając obojętność Zachodu na ubóstwo jest utrzymywana przez ideologię, że świat rządzi się neutralne i uniwersalnych zasad, które zapewniają każdemu państwu o „równości” i zakazuje „interwencję” w ich sprawy.

Jednak nieinterwencji też jest interwencja, jak to przedstawiono na niedawnej analizy Anne Orford za polityk zachodnich instytucji finansowych oraz pomocy w Rwandzie, Timorze Wschodnim i Kosowie.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] W każdym polityka dostosowania strukturalnego sprzyja liberalizacji gospodarczej, ale niewiele zrobił, aby przejść kontrolowanych lub społeczności wrażliwych transformacja społeczna. Dla standardowych analiz, działania te były niewidoczne, ponieważ są one częścią „ekonomii” To było po prostu naturalne tło dla konfliktu politycznego, który był rozumiany być o budowie państwa, zakładu i składu instytucji publicznych. Ale rynki nie może istnieć bez interwencji instytucjonalnych i regulacyjnych, a już najmniej w społeczeństwach, które nigdy nie urósł do rodzaju prywatnych stosunków prawnych, które leżą u podstaw systemu kapitalistycznego. Skupiając się na często populistycznej retoryki z bardziej widocznych aktorów politycznych, zaniedbując sferę prywatnej (ekonomicznej) moc, analiz tych konfliktów nie przypisywać ich przyczyny coraz bardziej abstrakcyjne i nierealne założenia dotyczące nienawiści etnicznej lub po prostu atawistyczne „zło” -leaving kwestia odbudowy gospodarczej ekspertów w [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] zakresie ładu po zakończeniu konfliktu.

Najlepsze publikacje z zakresu nauk o ekonomii

Koncentrując się na wielkich kryzysów, dyplomacja traktatu wielostronnego podejmowania lub Rada Bezpieczeństwa, prawo międzynarodowe uczestniczy w tym tworzeniu niewidoczne z polityką prawa prywatnego, który jest transformujących się społeczeństw uznania przez to, co jest postrzegane jako apolityczny i nieuniknionej globalizacji.
[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu