Statystyki odnosnie sytuacji ekonomicznej na swiecie

Statystyki odnosnie sytuacji ekonomicznej na swiecie

Lip 30

Statystyki odnosnie sytuacji ekonomicznej na swiecie

Dokonywanie przyszłościowej co widoczne, co nie jest

Nie ulega wątpliwości, współczesne debaty [insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] po obu stronach Atlantyku tam często uderzająco wobec języka formalnego równouprawnienia. Geodezja budowania narodu w Bośni, Kosowie i Afganistanie, Michael Ignatieff stwierdza, że ??powieść imperium może być imperium „bez świadomości siebie jako takiego.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_2’];[/insert_php] Ale to nie czyni go mniej imperium, czyli próbą stałe zamówienie świat stanów i rynków według [Us] interesów narodowych „. Jean Bethke Elshtein całkowicie odrzuca „liberalnego internacjonalizmu w tym rodzaju, że plony dziesiątki paktów i porozumień i traktatów i innych ćwiczeń quasi-sądowych”. W epoce liberalnej i europejskim „zaprzeczenia”, ktoś ma do podjęcia trudnych decyzji dotyczących „polityka nie jest przedszkole”. Podczas gdy Europejczycy są nadal „nawracanie ich doktryny prawa międzynarodowego i instytucji międzynarodowych, Amerykanie zaczęli … odwrotu ku bardziej tradycyjnym amerykańskiej polityki niezależności, ku tym unikalnie amerykańskiej postaci krajowego universa- rzeniami”. „Imperializm nie przestaje być konieczne tylko dlatego, że staje się politycznie niepoprawne”.

Statystyki odnosnie sytuacji ekonomicznej na swiecie

Takie poglądy wydają się sugerować, że pomimo okazjonalnych pozorom, świat międzynarodowa jest nadal o użyciu siły państwa do obrony interesów państwa i że w związku z tym żadna istotna zmiana miała miejsce od opisu przez Tukidydesa stosunków między greckich miast-państw około 400 BC. System międzynarodowy pozostaje niezmienny albo dlatego, że natura ludzka jest tak ( „klasyczny realizm”) lub ze względu na dynamikę strukturalne danego Stanów systemu potępiają go do bycia tak ( „neo-realizmu”). Jedyną zmianą jest ruch kołowy pomiędzy okresami mniej lub bardziej hegemonii lub anarchii, melancholii powstania i upadku wielkich mocarstw. W tym względzie zachowanie Stanów Zjednoczonych jedynie potwierdza złożenie kompletnego systemu prawnego do spektaklu władzy i interesów, które ją uzasadnia.
[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚autor’];[/insert_php]
– autor artykułu