Czy polityka powinna sie mieszac w dzialalnosc przedsiebiorstw?