Samozatrudnienie

Do rodzajów czynności prawnych wykonywanych formalnie z tytułu pracy na rzecz pracodawcy, zalicza się nie tylko klasyczny wariant jakim jest umowa o pracę. Można także mówić o dodatkowych, dzisiaj bardzo szeroko rozpowszechnionych w Polsce, umowach cywilnoprawnych, czyli umowie o dzieło oraz umowie zlecenie. Są one podpisywane na zupełnie innych zasadach i opierają się na kompletnie …