Prawa pracownika w umowie o pracę – najważniejsze informacje

Wprowadzenie Definicja umowy o pracę Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem regulującym relacje między pracodawcą a pracownikiem. Zgodnie z polskim Kodeksem Pracy, umowa o pracę jest zawierana na czas określony lub nieokreślony i musi być spisana na piśmie. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy pod nadzorem pracodawcy, natomiast pracodawca zobowiązuje się do wypłacania wynagrodzenia …