Jakie prawa przysługują pracownikowi z umową o pracę?

Wynagrodzenie Podstawowe elementy wynagrodzenia Podstawowe elementy wynagrodzenia pracownika z umową o pracę obejmują wynagrodzenie zasadnicze oraz ewentualne dodatki, premie i nagrody. Wynagrodzenie zasadnicze to minimalna kwota, która przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Dodatkowe świadczenia finansowe Pracownik z umową o pracę może mieć prawo do dodatkowych świadczeń finansowych, takich jak dodatki za pracę w nocy, w …