Najważniejsze informacje dotyczące umowy o pracę

Wstęp Definicja umowy o pracę Umowa o pracę jest to umowa zawierana między pracodawcą a pracownikiem, na podstawie której pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonej pracy na rzecz pracodawcy, w zamian za wynagrodzenie. Umowa o pracę reguluje prawa i obowiązki obu stron. Zasady zawierania umowy o pracę Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie …