Jakie prawa przysługują pracownikowi z umową o pracę?

1. Prawo do wynagrodzenia Pracownik z umową o pracę ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę. W przypadku umowy o pracę, pracownik ma zagwarantowane prawo do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do wykonywanych obowiązków i umówione w umowie o pracę. Wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie i wypłacane regularnie. Aby uniknąć …