Umowa o pracę a umowa o dzieło - różnice i jak podjąć właściwą decyzję?

1. Umowa o pracę Podstawowe cechy umowy o pracę Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą zatrudnienia. Charakteryzuje się tym, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, który w zamian wypłaca mu wynagrodzenie. Istnieje zależność podwładności, co oznacza, że pracodawca ma prawo kierować pracownikiem i kontrolować jego pracę. Przywileje i obowiązki pracownika na podstawie umowy o …